Styrelse 2021

 

Ordförande:                                

Henrik Erling                                 henrik_erling@hotmail.com           073-366 12 01

Kassör:                                          

Jesper Christensen                   jesperch1@hotmail.com                 070-251 69 30

Vice ordförande:                       

Helena Olsson                          helena.olsson41@gmail.com    073-354 42 85

Sekreterare:                               

Sandra Strandberg                    strandberg_27@hotmail.com        070-889 36 56

Ledamot:                                      

Martin Lind                                   cult_society@hotmail.com            072-311 62 88

Suppleant:                                   

Diana Åkerblom                          didi_lito@hotmail.com                    070-293 01 50

Suppleant:                                   

Sara Andersson                          saraandersson_86@hotmail.se   070-342 40 48

Ungdomsledamot:                   

Ellen Erling                                    henrik_erling@hotmail.com          072-299 44 51

Ungdomsledamot suppleant:

 

Adjungerad:                                

Lotta Andersson                         storestensryttarforening@hotmail.com 070-662 57 14

Adjungerad:                                

Mariann Andersson                  store.sten@hotmail.se                     070-326 30 50

Anmäla till ridskolan:

Telefon 0703263050, Mariann

Mail: storestensridskola@hotmail.com 

Dela den här sidan